Legge til e-postkonto som Exchange

Ved oppsett av Exchange-konto opprettet via oss, vil du kunne velge «Exchange» som kontotype i ditt e-postprogram. Deretter er det kun brukernavn (e-postadresse) og passord som vil være nødvendig.

Ved særegne tilfeller kan det være nødvendig å angi serverinnstillinger ved bruk av Exchange-konto:

1. Velg kontotype IMAP.

2. Følgende informasjon må angis i tillegg til brukernavn (e-postadresse) og passord:
Innkommende server: ex2.it-h.no
Port (STARTTLS): 143
Utgående server: smtp.it-h.no
Port (STARTTLS): 587

Om du trenger umiddelbar tilgang til din konto kan du klikke her.

(Denne veiledningen vil bli oppdatert med skjermbilder senere).

  • Var denne artikkelen nyttig?
  • Ja   Nei